Az alkotóról

Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a kedves látogatót és leendő olvasót!

 

Kocsi Erika vagyok, végzettségem szerint magyar–történelem szakos középiskolai tanár, amely hivatásomat nagy szeretettel 12 évig gyakoroltam. A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szellemében végzett értékmentő lehetőséggel 2015-ben találkoztam először egy szakmai felkérés által, amellyel egy új, különleges szellemi alkotómunkára épülő út nyílt meg az életemben. Azóta is ezen az úton járok. Legelső munkám, Kabay János gyógyszervegyészeti munkássága immár a magyar nemzet 56. hungarikuma (www.kabayjanos.eu), és ennek a kezdő lépésnek a folytatásaként számos nemzeti érték szakmai útját egyengettem, közel 200 nemzeti értéket segítettem be a magyar nemzeti értékpiramis helyi, megyei vagy országos szintjére. Munkámat minden esetben a hungarikum törvénynek való megfeleléssel végzem (részletek a törvényről itt:www.hungarikum.hu).

Pedagógus lelkem és írói ambícióim összefonódtak az új tevékenységemmel, életirányommal, és végül egy teljesen egyedi és különleges szakmai út kitaposására ösztönöztek, mert mindig szerettem az emberek számára nagy távlatokat megnyitó új ösvényeket létrehozni. Mindig is foglalkoztatott a gondolat, hogy az egész Európában egyedülálló hungarikum törvény (Htv.) fennmaradásának záloga csakis az lehet, ha a felnövő generációk tudatvilágába is belecsöpögtetjük korosztályi érettségüknek megfelelő megoldásokkal a nemzeti értékek létét és szépségét, a velük kapcsolatos tudást, de élményt adóan és nem száraz, unalmas sablonok formájában. A minden tekintetben különleges nemzeti értékmozgalom meg- és fennmaradásának záloga ugyanis a gyermekekben rejlik. Nekik kell elsősorban megmutatnunk a saját értékkódjaik felhasználásával a nekik megfelelő élményszinten saját kultúrájuk, múltjuk és jelenük kincseit, büszkeségeit. Ezáltal érthetik meg ugyanis igazán, hogy kik ők valójában, miért lehetnek büszkék arra, hogy magyarok, egyáltalán melyek a magyarság igazi értékvonalai. Az a gyermek, aki már pici korában élményszerűen, így tartósan beépülő benyomást és tudást szerezve találkozik magával az érték, nemzeti érték fogalommal, letisztultabb, pozitívabb szemlélettel viszonyul később a nemzeti értékekhez és saját magyarságához is. Sőt, meggyőződésem szerint a saját életében is stabilabban megtalálja majd nehéz, kihívásos élethelyzetekben is az igazi értékekhez és döntésekhez vezető helyes utat.

A gyermekek szemléletének, lelkületének formálása pedig nemes, de felelősségteljes, komoly feladat, hiszen a mese nem játék. A mese nagyon komoly műfaj. Mindig is vonzódtam a mesék világához, szüleim, különösen édesapám rendszeresen olvasott nekem mesét, 9 éves koromban, iskola után még Grimm- és Benedek Elek-meséket olvastam otthon, és egész eddigi életemben folyamatosan olvastam. Lebilincsel és magával ragad a mesék világa. Meggyőződésem, hogy szókincsem és az íráskészségem kialakulása is ebben az időszakban gyökerezik.

Felnőttként is szeretném segíteni egy különleges ötlettel és tudásommal azt a szép, immár 9 éves folyamatot, amelyet a nemzeti értékmentés képvisel. Hiszek abban, hogy a magyar nyelv rendkívüli gazdagságának szépségeit is megmutató stílusú nemzeti érték-mesék pozitív és fejlesztő hatással bírnak a gyermekek, de még akár a felnőttek szókincsére, gondolkodásmódjára és önkifejezési, önérvényesítési képességeire is. Az a gyermek és felnőtt ugyanis, aki nem keresgéli a szavakat, aki szépen és változatosan beszél akár önmagáról, akár a világról vagy saját céljairól, sokkal könnyebben és könnyedebben érvényesül. Meséim gazdag nyelvi világával tudatosan is szeretnék hozzájárulni a magyar nyelvhasználat online világban tapasztalt, egyre szembetűnőbb elsilányulásának megakadályozásához. Fejlesztő pedagógusi szakirányú továbbképzésem és gyakorlatom, valamint 12 éves közalkalmazotti és intenzív – az oktatási rendszer minden szeletét érzékelő – sok éves párhuzamos magántanári tapasztalatom egyik fő tanulsága, hogy az önkifejezési, szövegértési és szövegalkotási nehézségek egyik eredője az olvasás hiánya. A rendszeres és minőségi, élményszerű és értelmező olvasás hiánya. Ennek kivédése pedig ott kezdődik, hogy a szülő már pici korától jól átgondoltan megválasztott mesék rendszeres olvasásával fejleszti gyermeke képzeletvilágát, és egyben elülteti benne az olvasás szeretetét is. Hiszem és tapasztalom, hogy ma is nagyon sok szülő, nagyszülő és dédi olvas rendszeresen meséket csemetéjének, és ez bizakodásra ad okot. Bízom abban, hogy a magyar irodalom klasszikus és csodálatos meséi mellett a modern kor igényeit is kielégítő, újszerű, mégis régi érzéseket felélesztő meséim is rendszeres és értékes napi olvasmánnyá, valóban családi mesekönyvvé válnak idővel minden magyar család életében. Egy közös és rendszeres élményforrássá. Egy szellemi kúttá, ahová minden életkorban visszatérhetnek a kicsik, ahonnan meríthetnek idősebb korukban is, és amelynek gondolati, képi, nyelvi gazdagságában örömmel fürdőzhetnek, letisztult és hittel teli tanulságokat szerezve.

Több projektben és témában is írtam már nagyon elismerő visszajelzéseket kapó meséket, és ekkor jött az ötlet, hogy „a magyar népmesék” mintájára, hangulatukra és motívumkincsükre, meseviláguk lelkületére építve megírhatnám „a magyar nemzeti érték-mesék” első kötetét. A nemzeti értékékké nyilvánítást segítő folyamat során ugyanis a 300 éves józsai Rózsás csárdát is segítettem bekerülni a magyar nemzeti értékpiramisba, a Debreceni Települési Értéktárba (Józsa Debrecenhez tartozik), és Rózsás csárdamesék címen már több mesét is írtam, amit a csárdába látogatók nagy örömmel olvastak, és rendkívül pozitív, örömteli visszajelzésekkkel bíztattak a folytatásra, amit én komolyan is vettem.

A legelső olvasói ösztönzés ITT olvasható: Bővebben…

Bízom benne, hogy a minden előzmény nélküli,  a  magyar  gyermekeket  a  számukra  legkedvesebb  módon  megszólító,   megérintő „magyar nemzeti érték-mesék” világa nagy népszerűségnek örvendve és tartósan fogja hirdetni a magyar nemzeti értékek valóban mesés világát. Remélem, hogy gyermek és felnőtt olvasóim számára egyaránt komoly, izgalmas, szórakoztató és hasznos tudásba font gondolat-és szókincsgyarapító élményt nyújtanak majd a mesék.

Olyan egyedi és sok magyar kisgyermek lelkét megszólító alkotások kelnek életre a kötet 17 nemzeti érték-meséjében, amelyek valódi értéktudat-formáló erővel hatnak majd a meseolvasó generációkra, sőt, még a nagyobb gyermekekre és a felnőttek körében is, és bízom benne, hogy igazi magyar családi mesekönyvként nagy népszerűségnek fognak örvendeni.

Aki szeretne ízelítőt kapni a mesék tartalmi, hangulati világából, látogasson el ide: Bővebben…

Kellemes, elmélyedő, szórakoztató, egyben elgondolkodtató, igazán örömteli olvasást kívánok!

  Kocsi Erika 

Üdvözlet

Nagy szeretettel üdvözlünk minden meserajongót az oldalon. Mégis mi a mese és miért, hogyan, milyen indíttatásból születtek meg a Nemzeti érték-mesék a mai magyar meseirodalom hagyományos,  mégis friss látószögű és tematikájú gyöngyszemeiként?

Mesefalva

Népszerű Mesefalva Facebook  oldalunk a verses mesék könnyed, mégis dallamos, rímes mesenyelvén kalauzol el Titeket a hétköznapi élet és érzések, örömök és a kihívások feloldásának világába.