Üdvözlet

„Az emberek életéből  csak az nő ki, aminek magját valahol a múltban elvetették.”

Szepes Mária

Üdvözlet az olvasónak!

Kedves olvasók, kedves meseszerető érdeklődők, szülők és nagyszülők, dédik és unokák, kicsik és nagyok!

Nagy szeretettel üdvözlünk minden meserajongót az oldalon. Mégis mi a mese és miért, hogyan milyen indíttatásból születtek meg a Nemzeti érték-mesék a magyar mai meseirodalom hagyományos, mégis friss látószögű és tematikájú gyöngyszemeiként?

Mese. Szakmai oldalról sokan és sokféleképpen megfogalmazták, elemezték már a műfaj lényegét. Az én értékrendemben a mese egy mérce. Mégpedig egy kultúra mérőeszköze, egy adott nemzet mentális állapotának, erkölcseinek, világ-és értékrendjének fokmérője. Fontossága ezért felmérhetetlen. Szerencsés ember vagyok, szerencsés azért, mert édesapám, Kocsi Géza valóságos meserajongót varázsolt belőlem. Gyermekkorom egyetlen estéje sem múlt el anélkül, hogy ne mesélt volna nekem. Lelkesen, kitartóan, néha cselesen átugorva egy-egy részt, – amit én mindig észrevettem –, néha fáradtan bele-belebóbiskolva a történetbe. Pedig nem szellemi foglalkozású ember volt, hanem a kőműves szakma mestereként két keze munkájából élt.  Ám bámulatos szókinccsel és szónoki tehetséggel, lebilincselő fantáziával bírt, és egész életében lelkes meserajongó volt. Olyan mohósággal falta még idős korában is a hagyományos meséket, mintha az életet adó levegőt szívná be általuk. S bizony, nem is tudta akkor, hogy mekkora kincset adott a kezembe. Olyan bázist épített nekem, amelyre egész későbbi életemet alapozhattam. A fantáziám, a világlátásom, a szókincsem, az értékrendem, az íráskészségem és kommunikációs nívóm is mind-mind innen eredeztethetők. Azokból a fáradt, sötétbe hajló, varázslatos estékből, amelyeken fantasztikus világ nyílt meg előttem Apu által. Gyakran álmodok erről a korszakról, és mindig erőt merítek belőle. Neki köszönöm és neki ajánlom hát ezt a könyvet. Neki, aki nem csak építményeket, hanem embert is épített törődése által. Neki és édesanyámnak, Kocsi Gézáné Szondi Borbála Rózának, mert ő varázsolta puhán ölelő biztonságos menedékké gyermekkorom máig tápláló világát. A kettejük tudatos nevelése és szerető gondoskodása tett engem más generációk irányában is felelősen gondolkodó emberré. Pedagógussá, nemzeti értékőrző szakemberré és meseíróvá.  Sokszínű, fantáziadús, élményekben gazdag gyermekkorom már nem csak engem gyarapít ezáltal, hanem hitem és célom szerint minden kis és nagy olvasómat. Üzenem tehát minden mai szülőnek, nagyszülőnek, hogy ha igazi értékembert nevelnek, ezzel több generációt is nevelnek. Az elvetett szellemi mag sok hajtásban kel életre. S ez komoly felelősség. Olyan áldott feladat, amely a megfelelő mesék kiválasztásával indul. Márpedig a meseirodalom egyszerre örömre okot adó, egyben óvatosságra intően gazdag és sokrétű. Felelősség a jó meseválasztás. Az írás pedig még inkább. Mesét írni magával ragadó, az élet mélyebb dimenzióit és lényegét megsejtő képesség. Úgy érzem, ha az emberben rejlő erő forrását keressük, akkor csak a régi mesék tanítása szerint kell haladnunk. Ezt követtem én is nemzeti értékeink köré fonódó meséimmel. Alkotó utamon az elfogadó, az önmagunkat a tiszta erőknek, érzéseknek, közösségnek átengedő, a gyengéket felemelő magatartásra nevelés szándéka vezérelt. Nem pedig az uralkodni vágyó, letaposó, az egyén világába beavatkozó erőszakos világképé, amelyet sajnos sok mai mese sugall. Meséim üzenete: az a valódi győzelem, ha képesek vagyunk erőnkkel magunk fölé emelni a gyengébbet.

Történészként hosszú évek óta foglalkozom nemzeti értékek kutatásával, azonosításával. A magyar nemzeti értékpiramisba történő szakmai besegítésük hivatásom lényege. Ugyanakkor él bennem egy gyermek, az a gyermek, aki szülei meséin aludt el. Az a kilenc éves, aki meséket olvasott az iskola után, és aki ma is érteni szeretné a legkisebbek nyelvét. Nem felejtettem el azt a világot, gyakran ma is abból merítek erőt, hitet, örömöt. Létem minden emlékszálával oda kapaszkodom. Ezért hiszem, hogy egyetlen felnőtt sem veheti magát semmilyen témában és mozgalomban komolyan, ha nem gondol a gyermekekre is. Márpedig a 2012-ben induló nemzeti értékmozgalom is pontosan kilenc éves e könyv születésekor, 2021-ben. Éppen itt az ideje, hogy a kicsik előtt is megnyissuk nemzeti kincseink jelképeinek kapuját. Mégsem szeretném, hogy munkáim egy értékmentő, gyermeklelkű felnőtt jól megkomponált alkotásai legyenek csupán. Azt szeretném, hogy a meséim által elért gyermekek saját fantáziaviláguk alapjait ismerjék fel a mesékben, és tanításaik által értékesen gyarapodjanak. Hogy ők maguk szőjék tovább lélekben a történeteket, és később is felismerjék különböző szép vagy kihívásos élethelyzeteikben a mesék útmutatásait.

A mese fontossága összetett, hiszen mérőeszköz és nevelőeszköz is egyszerre. A gyermek ugyanis még nem sajátította el azokat a módszereket, amelyekkel a világban fenn tudja tartani magát, nem ismeri a helyes tájékozódását jelentő kódokat. A mesék segítenek neki ebben, segítenek értelmezni, megfejteni a bonyolultnak tűnő világot. Nemzeti érték-meséim egyszerre modernek és hagyományosak. Ősi magyar jelképrendszert hordoznak, és a magyar népmesék motívumkincseiből is táplálkoznak, mégis egyedi és eredeti alkotások. A magyar nemzeti értékpiramis különböző szintjein lévő nemzeti értékek köré növő meséimben a tiszta lelkű gyermekeket szeretném segíteni a tájékozódásban. Továbbá a szellemi-lelki érésben, az élményszerű okosodásban. Olyan világba vezetem őket, amely nem idealizáltan szép, sőt, néha kegyetlen dolgok történnek benne. A főhősök mégis jellemzően nem erejükkel, hanem segítőik révén, egymásba kapaszkodó összefogással vagy értékrendjük tisztaságával tűnnek ki, és a végén csak boldogok lehetnek. Ez magabiztosságot, hitet, irányt adhat a gyermekeknek is ugyanerre a célra. Nemzeti értékeket ismernek meg mindeközben, ismeretet szereznek, és megtanulják felismerni az ellenséges, ártalmas jelenségeket. Megtanulhatják azonosítani a képmutatást és a sokszor rejtőző, látszólagos rossz képében jövő emberi jóságot Önbizalmat, bátorságot szerezhetnek így a kis olvasók, ösztönösen beépülő élményként. Ujréti Ágnes káprázatos illusztrációi pedig kifinomultan gyarapítják fantáziaviláguk gazdagodó tárházát. Nemzeti érték-mesés kötetem hitem szerint messzire vezető folyamat első mérföldköve. A benne foglalt történetek pedig a nemzeti értékmozgalom gyermekeket jóra nevelő új meseirodalmi sodrásának zászlóshajói. Külön köszönet illeti a megszületésüket kedves biztatással, segítő odafordulással ösztönző Antal Andreát, az Agrárminisztérium Hungarikumok Főosztálya vezetőjét, aki a legelsők közt látta meg mindezt a jót ezekben a mesékben. Köszönet jár még a Hajdú Táncegyüttes vezetőjének, Tiszai Zsuzsánnának a megjelenést és a táncos életre keltést támogató partnerségért és Mészáros Ágnes barátnőmnek, a folyamatos, kedvesen segítő útmutatásokért. Külön köszönöm unokaöcsémnek, ifj. Szondi Lászlónak, hogy fantáziát és értéket látott bennem és a munkámban, s cége által támogatta a gyönyörű illusztrációk megszületését, hogy érezzem:nem vagyok egyedül. Gyermekkorunk közös útjai felnőttként is összeérnek ezáltal. Ahogy egy jó anya terelgeti a helyes útra gyermekét, e mesék is ugyanúgy vezetik olvasóikat, hallgatóikat a jóra. Csodás, elmélyült, felszabadító, gyarapító, élményekben gazdag

utazást kívánok mindenkinek a nemzeti érték-mesék különleges

világában!

A szerző 

Üdvözlet

Nagy szeretettel üdvözlünk minden meserajongót az oldalon. Mégis mi a mese és miért, hogyan, milyen indíttatásból születtek meg a Nemzeti érték-mesék a mai magyar meseirodalom hagyományos,  mégis friss látószögű és tematikájú gyöngyszemeiként?

Mesefalva

Népszerű Mesefalva Facebook  oldalunk a verses mesék könnyed, mégis dallamos, rímes mesenyelvén kalauzol el Titeket a hétköznapi élet és érzések, örömök és a kihívások feloldásának világába.